ร้องเรียนการทุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อมูลผู้ร้องเรียน

   ในกรณีมีความประสงค์ไม่เปิดเผยตัวตนโปรดระบุ (เจ้าเหน้าที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ)

ข้อมูลที่ติดต่อกลับ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลและแจ้งผลการดำเนินการ)

ตัวเลข 10 ตัว

ข้อมูลผู้ถูกร้อง