มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของการท่าเรือ
 
 
ทกท. อนุญาตเรือสินค้าทุกสัญชาติเทียบท่า โดยต้องปฏิบัติตามกฎ IHR 
 
ตามที่ปรากฎข่าวว่าท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ไม่อนุญาตให้เรือสินค้าที่เดินทางมาจากจีนเข้าเทียบท่าที่ ทกท. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น
 
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอชี้แจงว่า กทท. ได้มีมาตรการคุมเข้มในการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) ซึ่งเรือสินค้าทุกสัญชาติที่ผ่านการตรวจตามมาตรการดังกล่าว สามารถเข้าเทียบท่าที่ ทกท. ได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังที่ กทท. กำหนดอย่างเคร่งครัด