หน้าแรก
   การขุดลอก
   การสำรวจ
   ข้อมูลงานบริการ
   ระเบียบ ว่าด้วยการขุดลอก..
   แผนที่กำหนดตำบลที่สำหรับที่ทิ้งดิน
   ค่าพิกัดตำบลที่บริเวณที่ทิ้งดิน
   ค่าเช่า และค่าบริการ
   แบบฟอร์มการสำรวจและขุดลอก
 

สนใจใช้บริการหรือ
แนะนำรายละเอียด
ดิดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ 0-2269-5265,
0-2269-5271-2,
0-2269-5269

 info@port.co.th

เรือสันดอนเป็นเรือขุดแบบยุ้งดิน
(เรือสันดอน 7,8,9)
(TRAILING SUCTION HOPPER DREGER)
ขนาดความจุยุ้งดิน 2,500 ลูกบาศก์เมตร

การขุดลอก

            เรือขุดหน้าท่าของการท่าเรือฯ ประกอบด้วยเรือขุด 3 แบบ ได้แก่
            
             เรือขุดแบบถังตักดิน (BUCKET)

             เรือขุดแบบหัวงับดิน (CLAMSHELL)

             เรือขุดแบบตักดิน (BACK HOE)

             พร้อมทั้งเรือจูง เรือดิน และพนักงานผู้มีความชำนาญสูง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้องตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการต้องการ และตามระเบียบปฏิบัติไม่ก่อปัญหามลพิษจากการทิ้งดิน
          เรือขุดประจำที่แบบถังตักดิน (BUCKET)
เรือขุดประจำที่แบบงับดิน (CLAM SHELL)

เรือขุดประจำแบบตักดิน (BACK HOE)
เรือจูง (TUG BOAT)
เรือดิน (BARGE)