หน้าแรก
   การขุดลอก
   การสำรวจ
   ข้อมูลงานบริการ
   ระเบียบ ว่าด้วยการขุดลอก..
   แผนที่กำหนดตำบลที่สำหรับที่ทิ้งดิน
   ค่าพิกัดตำบลที่บริเวณที่ทิ้งดิน
   ค่าเช่า และค่าบริการ
   แบบฟอร์มการสำรวจและขุดลอก
 

สนใจใช้บริการหรือ
แนะนำรายละเอียด
ดิดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ 0-2269-5265,
0-2269-5271-2,
0-2269-5269

 info@port.co.th

งานบริการขุดลอกและสำรวจร่องน้ำ

            งานขุดลอกและสำรวจร่องน้ำของการท่าเรือแห่งประเทศไทยดำเนินงานโดยฝ่ายการร่องน้ำ ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบดูแล
การบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและติดตั้งเครื่องหมายการช่วยในการเดินเรือในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ จนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 48 กิโลเมตร และ ร่องน้ำสันดอน ระยะทาง 18 กิโลเมตร เพื่อให้เรือเดินทะเลเข้า-ออกทะเลได้โดยสะดวก และปลอดภัยแล้วยังรับบริการด้านการขุดลอกและสำรวจแก่บริษัทเอกชนทั่วไปด้วย
          


เรือสันดอนสำหรับขุดลอกในทะเล
เรือขุดแบบถังตักดิน (BUCKET)
เรือขุดแบบหัวงับดิน (CLAMSHELL)
เรือขุดแบบตักดิน (BACKHOE)
เรือจูง
เรือดิน
เรือสำรวจ
เรือสำรวจ
กระโจมไฟนำ
ทุ่นไฟ
สถานีนำร่อง