หน้าแรก
   การขุดลอก
   การสำรวจ
   ข้อมูลงานบริการ
   ระเบียบ ว่าด้วยการขุดลอก..
   แผนที่กำหนดตำบลที่สำหรับที่ทิ้งดิน
   ค่าพิกัดตำบลที่บริเวณที่ทิ้งดิน
   ค่าเช่า และค่าบริการ
   แบบฟอร์มการสำรวจและขุดลอก
 

สนใจใช้บริการหรือ
แนะนำรายละเอียด
ดิดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์ 0-2269-5265,
0-2269-5271-2,
0-2269-5269

 info@port.co.th

GPS RECEIVER AND ANTENNA BEACON

การสำรวจ


                การท่าเรือฯ ให้บริการสำรวจสภาพความลึกบริเวณหน้าท่าเทียบเรือด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
อาทิ เครื่องหยั่งน้ำรุ่นใหม่ เครืองหาเรือด้วยระบบดาวเทียม ตลอดจนแผนที่การสำรวจแสดงความลึกหน้าท่าเทียบเรือ
แผนผังต่างๆและการคำนวณปริมาณที่ต้องการขุดลอก โดยให้บริการที่ได้มาตรฐานด้วยความรวดเร็วในระบบ
One Stop Service และ Frist Come Serve นอกจากนั้นยังให้บริการด้านอืนๆ เช่น
               1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจทางน้ำ
               2. ให้บริการข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัวพระนครศรีอยุธยาถึงร่องน้ำสันเจ้าพระยา
               3.จำหน่ายแผนที่แสดงความลึกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพุทธยอดฟ้าฯถึงปากร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยาและแผนที่
แสดงความลึกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง


อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสำรวจ :


เรือสำรวจ

RECEIVER DIFFERENTAIL BEACON LINK
SOFTWARE HYDROPRO
 
HELM'S MAN MONITOR
ECHO SOUNDER
(DUAL FREQUENEY)
NOTEBOOK
SURVEY BOAT(FIBER)
MOBILE DIFFERENTIAL GLOBAL
POSITIONING SYSTEM
TRANSMITTER DGPS SYSTEMS
TRANSMITTER DGPS
GPS EXTERNAL ANTENNA
TRANSMITTER DGPS