การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถนนท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย