ข้อปฏิบัติในวันสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประกาศ ตารางสอบวิชาเฉพาะ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ตารางสอบ
- ตำแหน่งนิติกร
- ตำแหน่งบัญชี

- ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่งประชาสัมพันธ
- ตำแหน่งบุคลากร
 
     
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบัญชี 6 และตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 สังกัดท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ (15 กุมภาพันธ์ 2555)
 • กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 กองรักษาความปลอดภัย (28 พฤศจิกายน 2554)
 • กลุ่มงานสุขอนามัย สำนักแพทย์และอนามัย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง จบท6 โดยผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศาสตร์ หรือ อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม อัตราจ้างเดือนละ 9040บาท จำนวน 2 อัตรา สนใจสอบถาม ได้ที่คุณนิภาพรรณ เรืองทรัพย์ โทรศัพท์ 02-2299336 หรือ 085-3419080 (21 ตุลาคม 2554)

 • ประกาศ

  ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน กทท.ในตำแหน่งระดับ 6 (คุณวุฒิปริญญาตรี) ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ตำแหน่งนิติกร 6 ตำแหน่งบุคคากร 6 และตำแหน่งนักบัญชี 6 นั้น
       เนื่องด้วยได้มีผู้โฆษณาจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าเป็นพนักงาน กทท.ในตำแหน่งดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่สนใจสั่งซื้อ
       กทท.จึงขอแจ้งว่า กทท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว และไม่ได้มีการจัดทำแนวข้อสอบของตำแหน่งต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกแต่อย่างใด
  ทั้งนี้ในการดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งข้างต้น กทท. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางและมีประสบการณ์ในการจัดสอบ เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบจัดสอบในภาคความรู้สามารถทั่วไป
       อนึ่ง หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กทท. หมายเลขโทรศัพท์ 02-269-5430 และ 02-269-5437