PAT : PROUD to be PAT
PAT Header Image
  Thai  English
 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร. : 02-269-3000, 02-269-5000
โทรสาร. : 02-269-5466
ถ้าท่านต้องการข้อมูลด่วน กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่
E-mail : info@port.co.th

 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กทท. 0-2269-3191
0-2269-3199
ห้องเวรท่าเรือกรุงเทพ กทท. 0-2269-3537
0-2269-3026
แผนกสื่อสาร กทท. 0-2269-3481
0-2269-3484
ศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทท. 0-2269-3038
0-2269-3668
08-9481-1369 (คุณธนพลฯ)

ท่าเรือกรุงเทพ
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ 0-2269-5300
Fax : 0-2249-4229
หน้าห้องผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ 0-2269-5327
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ 0-2269-5301
0-2240-0154
หน้าห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ 0-2269-3503
0-2269-3979
นักบริหาร 13 0-2269-5305
0-2269-3502
0-2269-3498
แผนกสารบรรณ 0-2269-5310
0-2269-5353
Fax : 0-2269-5256
ผู้ตรวจการฝ่ายเรือ 0-2269-3561
ผู้ช่วยผู้ตรวจการฝ่ายเรือ 0-2269-3050
ผู้ตรวจการท่า 0-2269-3414
ผู้ช่วยผู้ตรวจการท่า 0-2269-3417
ผู้ตรวจการสินค้า 0-2269-3530
Fax : 0-2672-7160
ผู้ช่วยผู้ตรวจการสินค้า 0-2269-3750
แผนกตรวจสอบชั่งวัดสินค้า 0-2269-3404
0-2269-3416
0-2269-3535
แผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า 0-2269-3412
0-2269-3975
หัวหน้าแผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า 0-2269-3381
แผนกควบคุมปฏิบัติงานหน้าท่า 0-2269-3417
0-2269-3937
เวรรักษาการณ์ท่าเรือกรุงเทพ 0-2269-3417
0-2269-3026
แผนกตรวจสอบสินค้า 0-2269-3474
0-2671,8805
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 1 เขื่อนตะวันตก 0-2269-3497
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 2 เขื่อนตะวันออก (ขาออก) 0-2269-3493
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 2 เขื่อนตะวันออก 0-2269-3492
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องที่ 5 เขื่อนตะวันออก 0-2269-3491
ด่านตรวจสอบสินค้า ช่องกลาง เขื่อนตะวันออก 0-2269-3495
0-2269-3981
ด่านชั่งน้ำหนัก เขื่อนตะวันออก 0-2269-3482
หมวดตรวจสอบสินค้าขาออก 2 0-2269-3482
ป้อนประวัติข้อมูลสินค้าขาออก null
Fax : 0-2671-8848-9
สถานีตรวจสอบสินค้าหลังที่ 2 เขื่อนตะวันตก 0-2269-3461
สถานีตรวจสอบสินค้าผ่านแดน 0-2269-3475
ห้องจัดเรือ หรือห้องประชุมเรือ 0-2240-0155
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ การท่าเรือฯ 0-2269-5120-1
0-2249-4555
0-2269-5295
Fax : 0-2249-7871
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ การท่าเรือฯ 0-2269-5121
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 0-2269-5123
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 0-2269-5125
0-2269-5127
สารบรรณ 0-2269-5122
0-2269-5126
หัวหน้าแผนกการประชุม 0-2269-5130
0-2269-5131
0-2269-5132

ส่วนอำนวยการประจำผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ 0-2269-5100
0-2249-4554
Fax : 0-2249-4181
เลขานุการผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ 0-2269-5107
0-2269-5109
หน้าห้องผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ 0-2269-5104
0-2269-5108
0-2269-5119
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานกิจการพิเศษ 0-2269-5102
0-2269-5294
Fax : 0-2249-9903
หน้าห้อง รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานกิจการพิเศษ 0-2269-5106
0-2269-5322
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือ สายงานบริหาร 0-2269-5101
0-2249-0840
0-2249-4028
Fax : 0-2249-4028
หน้าห้อง รองผู้อำนวยการ การท่าเรือ สายงานบริหาร 0-2269-5105
0-2269-5293
รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2269-5142
0-2249-4049
หน้าห้อง รองผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2269-5146
Fax : 0-2269-5454
ส่วนกลาง ชั้น 17 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ 0-2269-5118
สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง 038-409-312
Fax : 038-409-314
หน้าห้องผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง 0-2269-5151
รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง 0-2269-5148
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานบริหาร 0-2269-5143
0-2269-5323
Fax : 0-2269-5454
หน้าห้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานบริหาร 0-2269-5153
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่าเรือฯ สายงานกิจการพิเศษ 0-2269-5145
0-2269-5152
ผู้ตรวจการ 0-2269-5213
ผู้ตรวจการ 0-2269-5261
ที่ปรึกษา 0-2269-5212
นักบริหาร 13 0-2269-5421
0-2269-5422
นักบริหาร 13 0-2269-5305
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 0-2269-5389
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 0-2269-5239
0-2269-5493
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 0-2226-5325
 
Copyright © 2011 Port Authority of Thailand. All Rights Reserved.