PAT : PROUD to be PAT
PAT Header Image
Thai English
Theme Image
Web Theme Web Theme
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ท่าเรือกรุงเทพ
ร่วมผลักดันการบริการ เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกลง
สนับสนุนการเลื่อนอันดับ Doing Business 2018
งานธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

Ship News
ประกาศเปิดเผยราคากลาง

 
     

Copyright © 2011 Port Authority of Thailand. All Rights Reservedd.