PAT : PROUD to be PAT
PAT Header Image
Thai English
Theme Image
Web Theme Web Theme
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
จึงขอแจ้งให้บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ในช่วงวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

Ship News
ประกาศเปิดเผยราคากลาง

     

Copyright © 2011 Port Authority of Thailand. All Rights Reserved.