ติดต่อการท่าเรือ
ที่อยู่ : 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.: 0-2269-3000
โทรสาร: 0-2672-7156
E-mail สำหรับหนังสือราชการ : saraban@port.co.th
E-mail สอบถามข้อมูลหรือร้องเรียน : info@port.co.th
Facebook: https://facebook.com/thailandprport


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

 
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กทท. 0-2269-3191
0-2269-3199
ห้องเวรท่าเรือกรุงเทพ กทท. 0-2269-3537
0-2269-3026
แผนกสื่อสาร กทท. 0-2269-3481
0-2269-3484
ศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทท. 0-2269-3038
0-2269-3668
08-9481-1369 (คุณธนพลฯ)