รายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการฯ
รายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า เพื่อการส่งออก ภายในท่าเรือกรุงเทพ

ข้อมูล ณ วันที่ :

ลำดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต เบอร์โทรติดต่อ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
1 บ.วินสตาร์ เทคโนเคลย์ จก. 20 พ.ย. 60 19 พ.ย. 63
02-542-4491
2 บ.เกรทคอนเนค จก. 23 พ.ย. 60 22 พ.ย. 63 02-237-1320
3 บ.ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จก. 10 ม.ค. 61 09 ม.ค. 64 02-674-8494-6
4 หจก.นิวแสงทองเทรดดิ้ง 05 ก.พ. 62 04 ก.พ. 65 02-473-7375
5 บ.เอ็นซีเอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จก. 21 ก.พ. 62 20 ก.พ. 65 02-473-7375
6 หจก. ณรงค์เดช เซอร์วิส (2010) 09 ก.ย. 62 08 ก.ย. 65 089-2479527
7 หจก. ธัญวรรณ ทรานสปอร์ต 11 ก.ย. 62 10 ก.ย. 65 081-655-5435
8 บริษัท ทรงพลโฮลดิ้ง จำกัด 25 ก.ย.62 24 ก.ย. 65 02-240-3906-8
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองยุทธ 79 26 ก.ย. 62 25 ก.ย. 65
02-437-4719,
087-020-5176
10 บ.คอนทรัค จก. 07 ต.ค. 62 06 ต.ค. 65
02-204-3150,
086-323-0392
11 บ.โซนิค อินเตอร์ เฟรท จก. (มหาชน) 11 ต.ค. 62 10 ต.ค. 65
02-213-2999,
099-230-2111
12 บ.นิว วิซ ทรานส์ จก. 29 พ.ย. 62 28 พ.ย. 65
02-237-1320,
092-802-3427
13 บ.โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 28 ม.ค. 63 27 ม.ค. 66 02-338-7488
14 บ.โกลบลิ้งค์ (ไทยแลนด์) จก. 17 ก.ค. 63 16 ก.ค. 66 02-289-9211
15 บ.ส กริชพลขนส่ง(1997)จก. 23 ก.ค. 63 22 ก.ค. 66 02-2492000
16 บ.คอนบัลค์ เซอร์วิส จก. 29 ก.ค. 63 28 ก.ค. 66 02-240-3906
17 บ.ซี.อี.เอ๊กซ์ ทรานสปอร์ต จก. 30 ก.ค. 63 29 ก.ค. 66 02-681-0039
18 บ.พี.เอส.โลจิสติกส์ จก. 10 ส.ค. 63 09 ส.ค. 66 02-383-3682
19 บ.คอนบัลค์ เซอร์วิส จก. 12-ก.ค.-60 11-ก.ค.-63 คุณธวัช
02-2403906-8
20 บ.ณรงค์ สตีวีโดริ่ง จก. 30-ส.ค.-60 29-ส.ค.-63 คุณณรงค์
02-6716106
21 บ.ไพลอต คอนโซลิเดเตอร์ จก. 08-ก.ย.-60 07-ก.ย.-63 คุณเสนีย์
02-7428900
22 บ.พี.เอส.โลจิสติกส์ จก.     26-ก.ค.-60 25-ก.ค.-63 คุณประเวศ
02-2493965
23 บ.สยามไลน์เนอร์ จก. 27-ก.ค.-60 26-ก.ค.-63 02-3932300
24 บ.ยูเซ็น โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จก. 31-ก.ค.-60 30-ก.ค.-63 02-034-8000
25 บ.ไอโอนิค โลจีสติกส์ จก. 08-ส.ค.-60 07-ส.ค.-63 คุณณิสาคร
02-7172691
26 หจก.มานะ ซีคาร์โก้ 30-ส.ค.-60 29-ส.ค.-63 02-258-9465
27 บ.นิวเวย์ โลจีสติกส์ จก. 31-ส.ค.-60   30-ส.ค.-63 02-2116944,
086-9035153
28 บ.วินเนอร์ โลจิสติก แอนด์ สตีวีโดริ่ง จก. 31-ส.ค.-60 30-ส.ค.-63 02-9426247-9,
095-8798287
29 บ.พูนผล สตีวีโดร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จก. 04-ก.ย.-60 03-ก.ย.-63 02-3502755,
081-6225349
30 หจก.ที แอนด์ ที เซลล์แอนด์ เซอร์วิส 04-ก.ย.-60 03-ก.ย.-63 02-3114791-2
31 บ.เอสซี อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จก. 06-ก.ย.-60 05-ก.ย.-63 02-7429675
32 บ.ไลเนอร์ คลาส จก. 06-ก.ย.-60 05-ก.ย.-63 02-3675810,
02-2496811
33 หจก.ฮานา บิวซิเนส 07-ก.ย.-60 06-ก.ย.-63 02-6350520,
086-9012020
34 หจก.ที.อี. เอ็นเตอร์ไพรส์ 07-ก.ย.-60 06-ก.ย.-63 02-0144899
35 บ.เพอร์เฟค ทรานสิต จก. 29-ก.ย.-60 28-ก.ย.-63   038-109181-2
36 บ.ทีเอสบี ทรานสปอร์ต (2017) จก. 07-ก.ย.-60 06-ก.ย.-63 086-3080825,
091-7743286
37 บ.แอตตา (1993) จก. 08-ก.ย.-60 07-ก.ย.-63 02-2491053
38 บ.พี.เจ.ทรานซ์แพ็ค (ประเทศไทย) จก. 08-ก.ย.-60 07-ก.ย.-63 02-2969500
39 บ.ออกัส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จก. 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-7438282
40 หจก.เอ็มดี ออโต้พาร์ท 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-0483504
41 บ.ดีแมกซ์ จก. 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-6718899
42 บ.ไอซ์ ทรานสปอร์ต จก. 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-6725527-8
43 บ.พี.เค.อาร์.อินเตอร์ เซอร์วิส จก. 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-9316645-6
44 หจก.ห้างขายยาบุ้งยู่ฮวด 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-2402968,
02-2115219
45 บ.พีที กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จก. 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-6855888,
081-9054562
46 บ.เอ เอ็น เอส ชิปปิ้ง จก. 11-ก.ย.-60 10-ก.ย.-63 02-2462085-6,
086-3207131
47 บ.125 โลจิสติกส์ จก. 12-ก.ย.-60 11-ก.ย.-63 02-3754964,
081-9298949
48 บ.แพน เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 13-ก.ย.-60 12-ก.ย.-63 02-6722713,
086-3685365
49 บ.ไทยเอ็กส์เพอร์ทิส สตีวีโดร์ จก. 25-ก.ย.-60 24-ก.ย.-63 02-7440632-3
50 หจก.เอ. แอนด์ ที. ชิปปิ้ง 06-พ.ย.-60 05-พ.ย.-63 02-3313114-5
51 บ.ฮกจั่วกี่ บราเดอร์ จก. 15-ก.ย.-60 14-ก.ย.-63 086-9762660,
089-6666186
52 บ.สยามสากลบริการ จก. 14-ก.ย.-60 13-ก.ย.-63 02-2490123,
097-0657545
53 หจก.เอ็ม.วี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล 15-ก.ย.-60 14-ก.ย.-63 02-0398038,
084-6387249
54 หจก.เอสฟาส 21-ก.ย.-60 20-ก.ย.-63 02-6780350
55 บ.เบทเทอร์ ซิสเท็ม จก. 18-ก.ย.-60 17-ก.ย.-63 02-6715858
56 บ.โกบอล เซอร์วิส ชิปปิ้ง จก. 25-ก.ย.-60 24-ก.ย.-63 02-427-4155
57 บ.โปรมารีน เอ็กซ์เพรส จก. 19-ก.ย.-60 18-ก.ย.-63 02-6837245-52
58 บ.ทีซีซี โลจิสติกส์ จก. 20-ก.ย.-60 19-ก.ย.-63 02-2879333
59 บ.พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จก. 20-ก.ย.-60 19-ก.ย.-63 02-3502512-16
60 บ.สุริยา ชิปปิ้ง จก. 22-ก.ย.-60 21-ก.ย.-63 081-5555348
61 บ.แอล.เอช.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 22-ก.ย.-60 21-ก.ย.-63 02-4350638
62 บ.ตะวันนา เทรดดิ้ง จก. 26-ก.ย.-60 25-ก.ย.-63 02-5654057-9,
089-7825065
63 บ.ปีนันชิน ชิปปิ้ง(ไทยแลนด์) จก. 10-ต.ค.-60 09-ต.ค.-63 02-1266583,
092-4313135
64 บ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จก. 29-ก.ย.-60 28-ก.ย.-63 02-4122479,
081-4129933
65 บ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จก. 08-พ.ย.-60 07-พ.ย.-63 02-3227979
66 บ.พุทธชาดเอ็กเพรส (ไทยแลนด์) จก. 10-ต.ค.-60 09-ต.ค.-63 089-771-8894,
084-652-3025
67 บ. เอส.เค.วาย. อินเตอร์เฟรต จก. 16-พ.ย.-60 15-พ.ย.-63 02-3222787-8
68 บ.เอส เอ็ม เอส โลจิสติกส์ จก. 08-พ.ย.-60 07-พ.ย.-63 คุณรัชนี
02-2403434
69 บ.วินสตาร์ เทคโนเคลย์ จก. 20-พ.ย.-60 19-พ.ย.-63 02-5424491