ใบสมัครออนไลน์
 
ประกาศ
     เนื่องด้วยได้มีผู้โฆษณาจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าเป็นพนักงาน กทท. โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่สนใจสั่งซื้อ 
     กทท.จึงขอแจ้งว่า กทท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว และไม่ได้มีการจัดทำแนวข้อสอบของตำแหน่งต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกแต่อย่างใด 


     อนึ่ง หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กทท. หมายเลขโทรศัพท์ 02-269-5430 และ 02-269-5437