เพิ่มเพื่อน
คณะกรรมการ กทท.

นายชยธรรม์ พรหมศร
Mr. Chayatan Phromsorn
ประธานกรรมการ กทท.
Chairman

นายคุณดร งามธุระ
Mr. Khundorn Ngamthura
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners​
 


นายจำเริญ โพธิยอด​
Mr. Chamroen Phothiyod
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners​
 


นายชาครีย์ บำรุงวงศ์​
Mr. Chakree Bamrungwong
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners​


นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่​
Miss Chunhachit Sungmai
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners
 


นายดรุฒ คำวิชิตธนาภา
Mr. Darut Khamwichittanapa​
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners


นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
Mr. Phaiboon Siripanoosatien
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners
 


ศาสตราจารย์ รุธิร์ พนมยงค์
Prof. Ruth Banomyong (Ph.D.)​
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners
 


พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
Pol.Gen. Visanu Prasattongosoth​
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners


นางสาวสุทิษา ประทุมกุล
Miss Sutisa Prathumkul​
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners
 


นายอนันต์ แก้วกำเนิด
Mr. Anan Kaewkumnoed
 
กรรมการ กทท.
Board of Commissioners