Contact Information
Address: 444 Road, Klong Toey, Bangkok 10110.
Tel.: 0-2269-3000
Fax: 0-2672-7156
E-mail: info@port.co.th


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

 
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กทท. 0-2269-3191
0-2269-3199
ห้องเวรท่าเรือกรุงเทพ กทท. 0-2269-3537
0-2269-3026
แผนกสื่อสาร กทท. 0-2269-3481
0-2269-3484
ศูนย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทท. 0-2269-3038
0-2269-3668
08-9481-1369 (คุณธนพลฯ)